Arthritis following intravesical treatment of the urinary bladder carcinoma with bacillus Calmette-Guerin (BCG)

Broj: 2, 2014 Rubrika: Sažetak Autori: Ivan Padjen, Mislav Cerovec, Miroslav Mayer, Branimir Anić

Artritis je rijetka komplikacija intravezikalne primjene BCG-a. Bolesnica u tijeku liječenja karcinoma mokraćnog mjehura BCG-om hospitalizirana je zbog febriliteta, algičkog sindroma i konjunktivitisa. Nije dokazan infektivni uzročnik. Unatoč liječenju antibiotikom raste febrilitet i razvija asimetrični poliartritis. Zbog sumnje na BCG-itis uvedena je antimikobakterijska (ATL) terapija, glukokortikoid i nesteroidni antireumatik uz povoljan odgovor. Unatoč slici Reiterovog sindroma zbog tijeka bolesti uvedena je ATL terapija.

Broj posjeta: 3

Uredi