REUMATOIDNI ARTRITIS KASNOG NASTUPA: OPSERVACIJSKA STUDIJA