Šake – najvažnija regija zahvaćena reumatoidnim artritisom