Analiza tijeka reumatoidnog artritisa ovisno o klimatskim i geografskim zonama Uzbekistana