UTJECAJ STABILIZACIJSKIH VJEŽBI NA BOL I OPĆI FUNKCIONALNI STATUS BOLESNIKA