ANALIZA SKLONOSTI BOLESNIKA UZIMANJU BISFOSFONATA JEDNOM MJESEČNO – ISTRAŽIVANJE PROMO