DIJAGNOSTIČKA ULOGA ANTITIJELA NA ANTICITRULINSKI PROTEIN (ANTI-CCP) U PACIJENATA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM