Kada misliti na izolirani vaskulitis CNS-a u bolesnika s neurološkim smetnjama – prikaz bolesnika