PRIKAZ ULTRAZVUČNIH NALAZA I UČINKOVITOSTI FIZIKALNE TERAPIJE U BOLESNIKA S UGANUĆEM GLEŽNJA