OBILJEŽJA PERIKARDA U HOSPITALIZIRANIH REUMATOLOŠKIH BOLESNIKA: OPSERVACIJSKA STUDIJA