Naslov Rubrika Broj PDF Uredi
SISTEMSKI ERITEMSKI LUPUS: OPIS I KVANTIFIKACIJA FENOTIPA BOLESTI
Ivan Padjen, Mislav Cerovec, Miroslav Mayer, Branimir Anić
Pregledni rad 1, 2017 PDF  
NOVI KONCEPTI U PATOFIZIOLOGIJI I LIJEČENJU OSTEOARTRITISA
Nikola Ljuban, Porin Perić
Pregledni rad 1, 2017 PDF  
PRIJELOM VRATNE KRALJEŽNICE U BOLESNIKA S ANKILOZANTNIM SPONDILITISOM – PRIKAZ BOLESNIKA
Iva Žagar, Nadica Laktašić-Žerjavić, Helena Kolar Mitrović, Porin Perić, Kristina Potočki
Prikaz bolesnika 1, 2017 PDF  
IZOLIRANA APLAZIJA CRVENE KRVNE LOZE U SISTEMSKOM ERITEMSKOM LUPUSU – PRIKAZ BOLESNICE
Marija Tomac-Stojmenović, Ita Hadžisejdić, Toni Valković, Srđan Novak
Prikaz bolesnika 1, 2017 PDF  
PRIKAZ BOLESNICE S KONGENITALNOM OSTEOHONDRODISPLAZIJOM
Ismet H. Bajraktari, Avni Kryeziu, Sylejman Rexhepi, Xhevdet Krasniqi
Prikaz bolesnika 1, 2017 PDF  
ELEKTROSTIMULACIJA VAGALNOG ŽIVCA U LIJEČENJU BOLESNIKA S REUMATOIDNIM ARTRITISOM – REZULTATI HRVATSKOG CENTRA DO 84. DANA U SKLOPU MEĐUNARODNOG PILOT-ISTRAŽIVANJA
Ines Doko, Simeon Grazio, Frane Grubišić, Ralph Zitnik
Znanstveni rad 2, 2016 PDF  
UČINAK ANTIREUMATIKA KOJI MIJENJAJU TIJEK BOLESTI NA VRIJEDNOSTI APOLIPOPROTEINA A-1 I REAKTANATA AKUTNE FAZE U BOLESNIKA S AKTIVNIM REUMATOIDNIM ARTRITISOM
Husni Ismaili, Suada Mulić-Bačić, Necmedin Karemani, Nikola Orovčanec
Stručni rad 2, 2016 PDF  
INFARKT MIOKARDA KAO POSLJEDICA PREBOLJELOGA NODOZNOG POLIARTERITISA – PRIKAZ BOLESNIKA
Viktorija Ana Buljević, Matias Trbušić, Diana Delić-Brkljačić, Ivan Malčić
Prikaz bolesnika 2, 2016 PDF  
OBILJEŽJA PERIKARDA U HOSPITALIZIRANIH REUMATOLOŠKIH BOLESNIKA: OPSERVACIJSKA STUDIJA
Aurora Bakalli, Mjellma Rexhepi, Blerta Rexhepi, Dardan Koçinaj
Preliminarno izvješće 2, 2016 PDF  
MULTIBIOMARKER AKTIVNOSTI BOLESTI I STATUS AUTOPROTUTIJELA KAO PREDIKTORI RELAPSA BOLESTI U PACIJENATA S REUMATOIDNIM ARTRITISOM LIJEČENIH POSTUPNIM SNIŽENJEM DOZE DMARDS-a
Monika Radolović
Novosti 2, 2016  
Stranica 1 od 71