Reduced possibility of self-care in patients with rheumatoid arthritis

Broj: 2, 2014 Rubrika: Sažetak Autori: Ivana Papić, Marija Vešliga, Marica Petričević

Reumatoidni artritis je autoimuna bolest koja se manifestira nizom simptoma i znakova kao i nizom komplikacija. Jedan od važnijih problema jest funkcionalni deficit koji otežava proces samozbrinjavanja. U bolesnika s reumatoidnim artritisom uvijek je prisutna bol, ograničena mogućnost pokreta, emocionalno-teško stanje radi deformiteta i osjećaj bespomoćnosti. Takva složena problematika zahtijeva timski rad medicinskih stručnjaka i holistički pristup liječenju.

Broj posjeta: 4

Uredi