Treatment of vasculitis

Broj: 2, 2013 Rubrika: Stručni rad Autori: Srđan Novak

Liječenje vakulitisa ovisi o etiologiji i tipu vaskulitisa. U liječenju sistemskih vaskulitisa glukokortikodi su prvi lijekovi izbora. Dok je u vaskulitisima velikih krvnih žila često dovoljna primjena samo glukokortikoida u s ANCA povezanim vaskulitisima gotovo uvijek je potrebna inicijalna kombinacija glukokortikoida i imunosupresiva (u težim oblicima ciklofosfamid, a u lakšim metotreksat ili azatioprin). Terapija održavanja u s ANCA povezanim vaskulitisima obično je meotreksat ili azatioprin. Od bioloških lijekova dosta se očekuje od primjene tocilizumaba u giganatocelularnom arteritisu, dok je u s ANCA povezanim vaskulitisma nedavno od regualatornih tijela odobrena primjena rituksimaba koji se smatra jednakovrijedan ciklofosfamidu
u indukciji remisije, a preferira se u relapsnim oblicima bolesti.

Treatment of vasculitis depends on etiology and type of vasculitis. Gluccocorticoids are drug of choice in treatment of systemic vasculitis. While in vasculitis of large vessels treatment with gluccocorticoids is oft en sufficient, in ANCA associated vasculitis almost always intial combination of gluccocorticoids and immunosupresive drugs (cyclofosfamide in severe forms; azatioprin and metotrrexate in moderate disease) is needed. Maintance therapy of ANCA associated vasculitis is methotrexate or azatioprin. From biologic therapy, in gigantocellular vasculitis treatment with tocilizumb
has a great expectation, while in ANCA associated vasculitis recently rituximab was approved by regulatory agencies, and it is nontinferior to cyclofosfamide in induction of remission and prefarable in relapsing disease.

Broj posjeta: 3

Uredi