Broj: 1, 2010 Rubrika: Osvrt Autori: Goran Ivanišvić

Dana 20. listopada 2009. održan je u velikoj dvorani palače Akademije u Zagrebu, Zrinski trg 11 s nastavkom u Varaždinskim Toplicama znanstveno stručni simpozij “300 godina balneoloških analiza u Hrvatskoj” posvećen prvoj analizi termomineralne vode Varaždinskih Toplica, koju je izradio Ivan Leopold Payer. Organizirali su ga Odsjek za povijest medicinskih znanosti HAZU i Odbor za zdravstveni turizam i prirodne ljekovite činitelje AMZH, a voditelji su bili prof.dr.sc. Stella Fatović-Ferenčić (HAZU) i prim.mr.sc. Goran Ivanišević (AMZH). Nakon pozdravnoga slova akademika Zvonimira Kusića, tajnika Medicinskoga razreda HAZU, slijedio je stručni program u kojemu je prikazano 11 radova: Roman Brajša o vodi u svemiru, Snježana Paušek Baždar o prirodno-filozofijskim pogledima Ivana Leopolda Payera”, Alojz Jembrih o Šitićevom opisu Stubičkih toplica, Theodor Dürrigl o balneološkom liječenju reumatskih bolesnika u Hrvatskoj, Goran Ivanišević o termomineralnim vodama Hrvatske, Radovan Čepelak i Damir Andabaka o razvoju analitičkih metoda i njihovoj primjeni u balneologiji, R. Čepelak o analitičarima hrvatskih termomineralnih voda, Ankica Sente Marić o nadzoru nad vodom Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” od 1926. do 2009. godine” i Spomenka Vlahović o povijesnom pregledu analiza sumporne termalne vode iz Varaždinskih Toplica na temelju starog knjižnog fonda Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice. Skup je nastavljen u Varaždinskim Toplicama gdje je prof. Vlahović, ravnateljica Zavičajnoga muzeja, predstavila rimske iskopine terma i muzej. Nastavak je slijedio ugodnim druženjem u restoranu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, koja je uz grad Varaždinske Toplice bila sponzor cijeloga skupa i objavljivanja zbornika radova. Svi prikazani radovi, kao i radovi: Vladimir Magić: “Medicinski rukopisi i tiskane knjige u Metropolitanskoj knjižnici” i Vladimir Dugački: “Prvi hrvatski traktat o ljekovitim vodama” tiskani su u zborniku, koji je izdala Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, a uredio prim. Ivanišević. Sudionici skupa donijeli su izjavu “Balneologija u Hrvatskoj 2009.”:
1. Prirodni ljekoviti činitelji su dijelovi prirode koji povoljno djeluju na zdravlje i u različitim bolestima.
2. Ekološki primjereno sačuvan okoliš i zaštita izvora prirodnih ljekovitih činitelja, kao i sprečavanje prekomjernog trošenja prirodnih dobara preduvjet su očuvanja zdravlja čovjeka, biljaka i životinja i daljnjega razvitka lječilišne medicine.
3. Lječilišna medicina jest skup postupaka i/ili metoda primjene prirodnih ljekovitih činitelja, kao i fizikalne i rehabilitacijske medicine koji se koriste za očuvanje i unapređenje zdravlja te sprečavanje, liječenje, produženo liječenje, oporavak i rehabilitaciju različitih bolesti.
4. Lječilišna medicina se razvija u blizini nalazišta i/ili u mjestima primjene prirodnih ljekovitih činitelja kojih u Hrvatskoj ima više od 220.
5. Neophodan je ustroj središnjega Zavoda za balneoklimatologiju i lječilišnu medicinu u Zagrebu.
6. Neophodna je primjerena zakonska regulativa korištenja prirodnih ljekovitih činitelja i djelovanja središtâ lječilišne medicine.

Broj posjeta: 7

Uredi